…se escribe siempre sobre un ausente y para un ausente se siguen trasladando metáforas movedizas y perífrasis portátiles prolongando así el placer del que cada verso es sólo otra versión…

…pisze się zawsze o nieobecnym i dla nieobecnego wciąż zmienia pozycję  tych przenośnych przenośni i podręcznych przerzutni przedłużając sobie przyjemność której każdy wers jest tylko inną wersją…